What to Expect:

This is just a nonsense and full of randomness blog. If you are expecting some deep posts, sadly, you are in the wrong place. Posts will revolve around writing, life, love, anime, boys, and rants. Don't like? F^ck off ;)

Sunday, November 2, 2014

E is for...

I was suddenly stuck on the last three chapters of my WIP so I decided to read the story of E and A that I wrote two years ago. As I read the book, I realized that it was lacking and it was... kinda disappointing. I'm glad I had the chance to change it now. I like some of the scenes so I'm thinking of retaining them but I would change the whole plot of the book.

Oh well. Once I'm done with my current WIP, I'll face my part on Camp Speed then I'll face E. Hopefully I could finish it all this November. Pray for me.

So back to E. There was this scene that I really, really like. Dunno why though. Let me share it here. Do not copy and paste elsewhere please.


EnLie


ALLIE let out a bored sigh as she looked at the figure of the guy sitting beside her. Nandito sila ni Enzo sa bahay ng mga ito, specifically sa library. Tahimik na nagbabasa si Enzo habang siya ay tahimik din na nakatitig dito.

“What?”

Bahagya pa siyang napapitlag nang marinig ang baritong tinig nito. Nanatiling naka-pokus ang paningin nito sa librong hawak-hawak kung kaya’t nagtataka siya kung papaano nito nalalaman na nakatitig siya dito.

“I’m bored!”

“Then do something. Nakatunganga ka lang kasi diyan.”

Napalabi siya. “Okay, magba-bike ako.”

Tinignan siya nito ng matalim. “No.”

Tinapatan niya ang tingin nito. “No, no, palagi na lang no! Kapag gusto kong mag-mall, bawal. Kapag gusto kong mamasyal sa park, bawal. Grabe ha! Hindi naman ako dying!” naiinis na aniya. Hindi niya alam kung matutuwa pa ba siya sa pagiging protective nito sa kanya.

Umusog siya ng bahagya palayo dito nang lalong tumalim ang tingin nito sa kanya. Malakas na isinara nito ang libro at humalukipkip. “Kakagaling mo lang sa sakit.”

She rolled her eyes at him. “Hello! That was two weeks ago!”

Napabuga ito ng hangin. She saw the frustration in his eyes. Good.

“What do you want to do?”

Nginisihan niya ito. “Turuan mo akong mag-drive.”

He scowled at her. “No.”

“See? Puro ka hindi! Daig mo pa si daddy!”

“I’m just concern about you.”

Her irritation melted in an instant when she saw the true concern written on his eyes. Kailan ba siya tuluyang nainis sa lalaking ito? Kahit kasi sobrang higpit nito sa kanya, nakikita naman niyang kapakanan lamang niya ang iniisip nito.

“Nandiyan ka naman kaya alam kong walang mangyayaring masama sa akin,” she said at the same time she flashed her deadly pout at him.

At muli ay nanalo na naman siya dahil narinig niya ang sumusukong buntong-hininga nito. “Fine.”

Pabirong dinunggol niya ito sa balikat. “You’re becoming a softy, Captain.”

He just scoffed at her. “Let’s go.” Tumayo na ito at inilahad ang kanang kamay sa harapan niya.

Nakangiting ginagap niya ang kamay nito. Hindi mabura-bura ang ngiti sa mga labi niya lalo pa’t hindi nito binitawan ang pagkakahawak sa kamay niya. Alam niyang hindi siya dapat magpakapagod subalit gusto niyang makasama si Enzo.

Sa may garahe siya nito dinala. Mula doon ay inakay siya nito pasakay sa sasakyan nito. Ito muna ang umupo sa driver’s seat habang nasa passenger seat naman siya. Pinaandar nito ang kotse papunta sa malaking bakanteng lote sa loob pa rin ng subdivision ng mga ito.

Itinuro ni Enzo ang iba’t ibang parte sa loob ng sasakyan kagaya ng manibela, brake, clutch, meters at kung anu-ano pa. Ipinaliwanag nito kung ano ang gamit ng bawat isa. Mataman naman siyang nakikinig sa mga tinuturo nito. Subalit hindi niya maiwasang ma-distract habang nakatitig sa mukha nito.

He was so serious while teaching her the basics as if what he was telling would save the world from a war. Minsan pa nga ay nagsasalubong ang kilay nito. Labis ang pagpipigil niya upang hindi dukwangin ito at hawiin ang kunot sa noo nito.

“Naintindihan mo ba?”

Alam niyang namula ang buo niyang mukha nang bigla siya nitong binalingan at huling-huli siyang nakatitig sa mukha nito. “Kaya ko na. Ako na!” ani na lamang niya upang pagtakpan ang pagkahuli nito sa kanya.

Tinignan siya nito ng mataman. “Are you sure? Huwag na kaya natin `tong ituloy?”

She huffed and crossed her arms in front of her. “Nandito ka naman sa tabi ko kaya alam kong walang mangyayaring masama sa akin. Ano?”

Napabuga na lamang ito ng hangin. Hindi siya sigurado subalit tila inumpog pa nito ng bahagya ang ulo sa headrest ng inuupuan nito. Bumaba na ito ng sasakyan at lumingid sa puwesto niya. “Usog.”

Umusog naman siya papunta sa driver’s seat. Bago `yon ay naramdaman pa niya ang palad nito sa likod niya na tila inaalalayan siya. Nanunuot sa suot niyang shirt ang init ng palad nito. Napahugot siya ng hangin. “Yosh!”

“Remember what I’ve told you, Allie.”

Tumango siya at inilibot ang paningin sa paligid. Nasa bakanteng lote sila kung kaya’t hindi siya natatakot na makasagasa dahil walang katao-tao doon.

“Where’s the brake and accelerator pedal?” Tinapakan niya ang tinatanong nito. Kada tanong nito ay itinuturo niya kung nasaan iyon. Kahit naman kasi nakatitig lamang siya dito kanina, may natutunan pa din siya kahit papaano.

“Place your right foot on the brake pedal and push it down then start the car.” Tila isang coach talaga si Enzo base sa pagtuturo nito sa kanya. Sinunod niya ang sinabi nito kahit tila naninigas na ang mga binti niya. Butil-butil na rin ng pawis ang namumuo sa noo niya. “Shift the gear lever into ‘Drive.’”

“Gear what?!” Hindi niya alam kung bakit siya natataranta.

Nang ginagap ni Enzo ang nanlalamig niyang kamay ay tila unti-unting nawala ang kaba niya. Ang panlalamig na nararamdaman niya ay unti-unting nabalutan ng init na nagmumula sa kamay nito.

“Here. Then slowly release the break pedal and press the—“ Dahil alam na niya ang susunod nitong sasabihin ay diniinan niya kaagad ang gas pedal. Ang siste, umandar kaagad ang sasakyan at sa takot niya ay lalong napadiin ang pagkakatapat niya sa pedal.

“Shit!”

Sa takot niya sa bilis ng andar ng sasakyan ay napapikit na lamang siya habang mahigpit ang kapit sa manibela. Naramdaman niya ang pagdikit sa kanya ni Enzo at ang tila pag-kontrol nito sa manibela at brake.

Nang unti-unti siyang dumilat ay gusto na niyang manlata nang mapansin na muntik na niyang matamaan ang bakod sa lote. Napahinga siya ng malalim at pabagsak na sumandal sa upuan. Hinilot niya ang ulo nang biglang kumirot iyon. Tila may humahalukay din sa sikmura niya.

“May masakit ba sayo? Hey, Allie!” Hindi siya sigurado subalit tila nakaringgan niya ang pagkataranta sa tinig ni Enzo.

“I think I’m going to throw up.”

Dali-dali itong bumaba at lumingid sa puwesto niya. Pagkabukas na pagkabukas nito ng pintuan ay kaagad siya nitong inalalayan pababa. Pagkatapak na pagkatapak niya sa sahig ay nagduduwal na siya. Hinang-hina na siya at tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti.

“Are you okay now?” marahang tanong ni Enzo habang hinahawi ang buhok niyang tumabing sa mukha niya at dumikit doon dahil sa pawis.

Bahagya siyang tumango. Pinunasan nito ang pawis sa noo niya. “How’s your car? Nagasgasan ko—”

“Damn it! Do you think I care about the fucking car? I can get a new car but I can’t get a new you,” he said, suddenly cutting her off. Isinandig nito ang katawan niya sa katawan nito. Marahan nitong isinandal ang ulo niya sa matatag nitong dibdib. “The only thing that is mine that I care for is safe in my arms.”

Mine. The possessive tone she heard from his voice made the butterflies flew on her tummy.

Kung sa ibang tao siguro ay awkward na hanggang balikat lamang siya ni Enzo subalit para sa kanya ay normal lamang ang height difference nila. When she was with him and when she was inside his arms like this, she felt safe and protected.

She could feel the warmth on her heart when she heard the concern and worry on his voice right now. This was the proof that he really cares for her without pretensions. If only this care would grow into much more. Much, much more…

Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at ipinalibot ang braso sa beywang nito. “I’m sorry, Renz.”

Mas na naramdaman niya ang paghinga nito ng malalim. Pasimple niyang sininghot ang amoy nito. A mixture of his own scent and his perfume. Hindi masakit sa ilong.

“Let’s go home. Kailangan mong magpahinga.”

Home. Home for her is where Enzo was.

Bago pa man siya makatugon ay pinangko na siya nito. Ipinalibot niya ang braso sa leeg nito at isinubsob ang mukha sa leeg nito. Sandali lamang siya nitong binuhat subalit ang hatid niyon sa katawan niya ay iba.

Pagkarating sa bahay ay pinangko rin siya nito paakyat sa silid na tinutuluyan niya. Inihiga siya nito sa kama at kaagad na kinumutan. “Take a rest. Gigisingin kita kapag dinner na.” Isang magaang halik sa noo ang iginawad nito bago ito tahimik na lumabas ng silid niya.

With a smile, she closed her eyes and replayed what had happened a while ago, while he was carrying her like a princess.

She was having the time of her life with him by her side.

Wednesday, October 29, 2014

Marione Ashley's 4th Anniversary Celebration

I could say I had the best day of my life last Sunday. It was really a fun-filled day. I was so happy I could spend a day with my readers like that. I'm so proud I have them, not just as readers but as friends as well. I could really feel the love, care and support coming from them.

So let's have a flashback...

October 26, 2014: the day of our mini-gathering. It was a celebration of some sort about my fourth anniversary as Marione Ashley. It was my first time celebrating my anniversary and it was also my first time having a solo mini booksigning (or Meet and Greet event). So I was quite nervous. Yes, I'm nervous. I kept on thinking, "What if nobody came?" I was that negative and paranoid. Sorry :P

On the day of the event, I was nervous, excited and jumpy all at the same time. But once I was at the store, my nervousness faded because of them, my readers or I fondly called Marionettes.

They were there, waiting for me and they greeted me so warmly I thought my heart would burst with so much feels. I said to myself, "Why the heck am I getting nervous for?"

I first started with a game. I almost forgot what game I decided the night before. I thought I forgot the materials needed for the mini-games. I'm really glad they participated on the mini-games I prepared. Seeing them happy, smiling and laughing with one another made me happy as well. I'm glad that even though it was their first time meeting one another (to some of them), they were able to be friends with one another.

I only made three games: Snowball Fight, Hidden Title, and I-Feel Mo `Yan. The games were simple and so were the rules.

In Snowball Fight, I asked for four pairs. Each pair was given five blank sheets. In each sheet, they would write five pocketbook titles released this year. Then they would crumple the paper and would toss it to the other pair. When they had the papers, they would guess the author of the said title. The pair who had the most number of right answers was declared the winner.

In Hidden Title, I had cut-outs words placed on the table. I asked for two pairs here. Then, I would read a catchline from a novel. They would guess the title of the book in which the catchline was from and would find the words from the cut-out words on the table. The first pair to gain three points was the winner.

Lastly, The I-Feel Mo `Yan Game. In here, I wrote lines from the novel KRY Trilogy III: Jerome (It Has to be You). A line coming from Jerome and Cher where they reconcile of some sort. In here, I asked for three pairs. They would read the lines with feelings. It depends on how they read the lines, whether they were angry, happy or in love. The pair who gained louder applause coming from the audience was the winner.

The prizes were chocolates and the next heroine on my next brewing series.

After the games, the mini-booksigning was next.

It was fun talking to them as I signed their books.

When I'm attending a booksigning event, I see to it that I have something to give to my readers. It was a token of gratitude for their constant support. 39php was a hard-earned money, after all. Each booksignings I attended, I have something for them. Like bookmarks, button pins or bag tags.

This time, since it was my anniversary (and it was my first time celebrating it for four years), I decided to give my all to them. Naks. Ahahaha I gave more than one souvenir. I gave them a tumbler and a bag of giveaway (button pin, keychain, and stickers). And to those who confirmed they were coming before October 20, I gave them a personalized Marionette ID. I hope they liked it :)

After the signing, we ate dinner at the food court and talked about certain things. It was really a simple yet fun-filled day and night. I enjoyed every second I spent with them. There were no dull moments.

I hope they had fun as well. And I hope they would continue to support me and my works. And I hope next year, we could do this again.

To my Marionettes: Thank you for making my day special. Thank you for the time and effort. I love you all!

Here are some of the pictures of the event. Others are posted on my FB account.
Thursday, October 23, 2014

Mini-gathering

This started when I received a message from a reader asking if there would be a gathering for my readers. Since there would be no harm done with this, I said to myself, "Why not?" I really, really wanted to meet my readers and the friends I only have gotten the chance to talk to online.

So I posted a question on my Facebook group and there were who said yes, they wanted to do a meet-up.

With the help of my friend (who sometimes would open my account and post things on my behalf), we organized this mini-gathering. It was also a celebration of some sort for my anniversary.

I decided to do the mini-gathering on October 26, to avoid conflict with the other writers who were also having their own booksigning at SM North.

Also! Aside from the post-anniversary celebration, I'll be having a mini-booksigning of some sort. No, I don't have a new book. It was regarding the release of Ares and Coffee's book (His Beautiful Surrender) since I wasn't able to do the mini-booksigning when it was released last September. I won't mention the reasons why. Ahehe.

Honestly, I'm excited for this. I prepared freebies and giveaways for those who would attend and to those who would have their books signed. Hopefully, they would like what I have prepared for them.

The upcoming mini-gathering would sorta be like a Marione Gives Back Day. Because I won't be here if it weren't for my readers who kept on supporting me and who kept on waiting for my new books.

I really hope those who were near could come and have fun with us on that day.

The poster made by PHR:The poster I made (which I haven't posted yet). Ahehehe!


Yes, the time on the posters were not the same. It was supposedly 3pm but I don't know why they placed 2pm instead.

Still, I can't wait.

Sunday, October 12, 2014

One at a Time

"Don't just think on it. Do it."

#MarioneAshleyQuotes


Ideas and plots were pouring inside my head. But I don't know, whenever I was facing the laptop, I could write nothing. Words left me and all I could do was face the blank screen of the laptop.

I knew how it should go. I knew how it would run from here to there but I could not seem to do it. Huh.

I have so many plans. Things to write, mini-series to pursue, series to start. But... yes, there was that big but. But... I don't know how.

Oh well. Maybe I should just plan and plan and plan. And along planning, I should start writing as well. I said before one should not force herself to write but this time, maybe the outcome would be a lot better than before.

So first, I should finish the mini-series and my part on our Camp Speed collaboration. And yes, Enzo's as well. After that, let's see.

Okay, Abby. Do it.

Tuesday, October 7, 2014

Tuesday-Twenty: Anime Boyfriend

I decided to do a set of Top Twenty things. Whatever Top 20 that would pop in my head. Just random rankings and what-not. I think I would do this every Tuesday. Let's call this Tuesday-Twenty.

Since I'm really into animes and mangas these past few days, I will share my Anime Boyfriends Ranking. This might change depending on how hooked I am to a certain anime. With this, you would see my preference in a guy.

So, as of now, here's my ranking:

Top 20 Anime Boyfriend

20. Akira (Sendoh Akira) from Slam Dunk

19. Nakago from Fushigi Yuugi

18. Andou (Tsubasa Andou) from Alice Academy

17. Tokiya (Tokiya Mikagami) from Flame of Recca

16. Lantis (Kail Lantis) from Magic Knights Rayearth

15. Zero (Zero Kiryu) from Vampire Knight

14. Kei (Takishima Kei) from Special A

13. Hikaru and Kaoru (Hitachiin Twins) from Ouran High School Host Club

12. Kakashi (Hatake Kakashi) from Naruto

11. Ren (Tsuruga Ren) from Skip Beat

10. Kyo (Sohma Kyo) from Fruits Basket

9. Natsu (Natsu Dragneel) from Fairy Tail

8. Ryoma (Echizen Ryoma) from Prince of Tennis

7. Takumi (Usui Takumi) from Kaichou Wa Maid-sama

6. Gray (Gray Fullbuster) from Fairy Tail

5. Tezuka (Kunimitsu Tezuka) from Prince of Tennis

4. Kyouya (Ootori Kyouya) from Ouran High School Host Club

3. Ikuto (Tsukiyomi Ikuto) from Shugo Chara

2. Len (Tsukimori Len) from La Corda D'oro

1. Naru (Shibuya Kazuya) from Ghost Hunt
---  No matter how many animes I had watched, no matter how many bishounen I had seen, nothing could beat Naru in my heart. I think I really have a soft spot when it comes to guys like him--cold, serious, snob but still treasures those people around him. I like how he treats Mai differently. Like him calling her "Mai" while he calls the rest of the gang by their surname. He cares, too, but has a unique way of showing it. You won't know it because he has a sharp tongue and all but yes, he do cares. In a way.

Wednesday, October 1, 2014

Good Girl Gone Bad

Every good girl needs a bad boy. And every good girl needs a bad boy that can be a good boy just for her.

#MarioneAshleyQuotes


I decided to open my blog once again. I deleted my previous blog posts since I wanted to start anew. It wasn't an easy decision, erasing those thoughts. Those thoughts were parts of who I am right now. Every struggle, every dark times, every good deeds, and even the happy scenes. But I needed to do it if I wanted to go back to who was I before I became... this excuse piece of shit.

I've always been the good girl before. Not really good meaning good. Just... I always go with the flow. I always said what I think. I wasn't that afraid to take risks. I challenged myself if I wanted to.

But now...

I seldom took challenges because I was too lazy. Ever since I stopped blogging, I stopped expressing myself more and more. I would keep my mouth shut instead of expressing what I really feel. It seems like I stopped being me.

The good girl became the bad girl.

I became the person I hated the most. I acted like the person I despised the most. I let go of those people I treasured the most.

Awesomesauce.

I forgot to look at myself.

I hated who I became right now.

I despised myself.

But someone opened up my eyes.

I guess it wasn't too late to gather the scattered pieces of myself. Maybe, I could stop the self-hate I'm feeling right now. Maybe, I could learn to value myself again.